Tõu Ajalugu

Tõu ajalugu

Allikas: Markku Santamäki raamat ,,Kultainennoutaja – Golden Info”, tõlkis Mari-Liis Järg

Kuldne retriiver pärineb 19. sajandi Inglise ja Šotimaa piirimailt. Kuulub linnukoerte rühma ja kasutatakse lindude kättetoojana. Aretuse eesmärgiks on olnud luua tõug, kellel on tugev toomise-ja töötahe, kuulekus ja intelligentsus, alistuvus ning sõbralikkus. Nende omaduste tõttu on tõug saavutanud suure populaarsuse ka perekoerana.

KULDSE RETRIIVERI SÜNNILOO TEOORIAD
Kuldse retriiveri tõu kujunemisest on aastate jooksul olnud mitmeid erinevaid teooriaid. Ühe teooria järgi on kuldne retriiver tekkinud juhusliku mutatsiooni tulemusena teist värvi retriiveritest; teise teooria järgi usutakse, et kaasaegne kuldne retriiver põlvneb kuuest kuni kaheksast vene tsirkusekoerast, kelle söör Dudley Marjoribanks, hiljem lord Tweedmouth, aastal 1858. Brightonist (koht Lõuna-Inglismaal) ostis ja viis kaasa Guisachan’i nimelisele maavaldusele Šotimaal.


Viimast teooriat peeti õigeks kuni 60-aastateni. Esimesed kahtlused selle teooria suhtes kerkisid aastal 1927, kui lord Tweedmouthi pojapoeg rääkis tuntud koeraasjatundjale loo tõu algupärast. Tema lugu nimega Kuldse retriiveri tõu saamislugu avaldati County Life nimelises lehes aastal 1952.
Artiklis mainiti, et lord Tweedmouth on teinud aastatel 1835.-1890. täpsed üleskirjutused kogu oma kasvatustööst. Seejärel hakkas proua Elma Stonex uurima kuldsete algupära. Aastal 1959. laenas ta Lord Tweedmouthi käsikirjad ja ülestähendused, mille abil jõudis jälile kõikide tänapäeva kuldeste retriiverite põlvnemise seostele lord Tweedmouthi koertega.
Lord Tweedmouthi märkmetest leidub esimene märge retriiverist aastast 1842. Palju teisi märkmeid esineb järgmise kümne aasta jooksul, kuid esimene kollane retriiver, keda nimetatakse, on koer nimega Nous, kes sündis aastal 1864. 1868. aastal paaritas lord Tweedmouth Nousi Tweedi emase vesispanjeli Bellega. Sellest paaritusest sündis 4 kollast kutsikat – Crocus, Primrose, Cowslip ja Ada.
Oma iseloomult olid Tweedi vesispanjelid intelligentsed, tasakaalukad ja neil oli soov oma peremehele meeldida. Lisaks olid nad kiired ujujad ja hea töötahtega – needsamad ongi omadused, mida kaasaegsele retriiverile soovitakse. Alles 1960.aastal aktsepteeris Inglise Kennelklubi seda teooriat kuldse retriiveri sünniloona.

TÕU NIMETAMINE
Kuni aastani 1913. registreeriti kuldsed retriiverid sileda-või lainekarvaliste retriiveritena, keda näituseringides eraldati ainult värvi põhjal.
Aastal 1913. palusid paljud tõust huvitatud kasvatajad luba saada eriregister ja nende retriiveritele anti nimi kuldne või kollane retriiver. Alles 1920.aastal jäeti sõna kollane ära ja tõu nimeks sai kuldne retriiver (inglk Golden Retriever).

I JA II MAAILMASÕDA
Esimese kui ka teise maailmasõja ajal säilitasid vastutustundlikud kasvatajad oma parimat aretusmaterjali, et sõja lõppedes jätkata kasvatustööd.
Kohe peale teise maailmasõja lõppu näitustel esinenud kuldsed olid väga erinevad, õnneks kadusid suuremad erinevused varsti ja näituseringidesse tuli ühtlasem tüüp. Siiski jäi teatud erinevus põhja ja lõuna kuldsete vahele.
Kõige rohkem tõugu mõjutanud koerad olid/on pärit Joan Tudori kennelist nimega Camrose (link) – CH Camrose Fantango (sünd. 1959), tema poeg Camrose Tallyrand of Anbria, kellel on palju tähelepanuväärseid järglasi, kellest kindlasti kõige rohkem on tõugu mõjutanud Camrose Cabus Christopher (sünd. 1967) (link)

TÕU JÕUDMINE PÕHJAMAADESSE
Esimesed kuldsed retriiverid jõudsid Rootsi enne Teist Maailmasõda, kuid info nende koerte kohta on puudulik.
Teada on, et proua Charlesworth saatis aastal 1927. Rootsi emase nimega Noranby Juno, keda paaritati 1929.aastal teise Inglismaalt sissetoodud koeraga. Alles 1950 algas kuldsete retriiverite kasvatus Rootsis kui K-G Zettersten ja Ulla ja Sune Nilsson tõid Inglismaalt emase Barthill Funny, kes oli paaritatud Strelley Starlightiga. Suur osa kuldsetest, kes on pärit Rootsist põlvnevad sellest pesakonnast. Aastate jooksul toodi Rootsi, peaasjalikult Inglismaalt, suur hulk aretuskoeri. Nendest suurima jälje Rootsi kuldsete retriiverite aretusele on jätnud N UCh Cailph of Yeo ja N/SF Ch Deremar Donald. Nende isaste järglasi on ka Soomes tähelepanuväärne hulk.

TÕU JÕUDMINE EESTISSE
Esimene kuldne retriiver toodi Eestisse Soomest aastal 1996, selleks oli emane koer nimega Goldenstep Easy Winning.
Esimene pesakond sündis 2. aastat hiljem, 1998. (ema: Goldenstep Easy Winning x isa: Tornado). Kõige arvukam kutsikaasta oli 2007ndal, kui sündis 32 pesakonda!

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
etEstonian