Liikmeks astumine

Astu liikmeks

MIKS LIITUDA TÕUÜHINGUGA?

  • tõuühingust saad infot kuldsete retriiverite kasvatamise ja aretuse kohta;
  • tõuühingu liikmena on Sul võimalus soodsalt osaleda koolitustel, kursustel, erinäitusel ja teistel üritustel;
  • tõuühingu liikmena on Sinu koeral võimalus osaleda iga aastasel Eesti kauneima kuldse valimisel (valik toimub Eesti näituste tulemuste põhjal);
  • tõuühing vahendab infot oma liikmete kuldse retriiveri kutsikate ja planeeritavate pesakondade kohta;
  • läbi tõuühingu on Sul võimalus kaasa rääkida tõu arengule ja aretuse nõuetele.

KUIDAS LIITUDA?

  1. Saada EKRÜ-le oma liikmeks astumise sooviavaldus. Kliki siin!
  2. Tasu Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu arvelduskontole  EE372200221013414776 Swedbank-is  ühekordne sisseastumismaks 10 eurot ja aastane liikmemaks 15 eurot ja saada maksekorralduse koopia kuldne (at) kuldne.ee
  3. EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab EKRÜ juhatus, kes teatab isikule tehtud otsusest 7 päeva jooksul. Liikmelisus tekib isiku EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsuste tegemisest.
  4. Liikmemaksu tasumine toimub kalendriaasta põhiselt, sealhulgas tuleb ka esimese aasta eest (sõltumata liikmeks vastuvõtmise ajast) tasuda liikmemaks terve kalendriaasta eest. Kalendiriaasta liikmemaks tasutakse jooksva aasta 1. veebruariks. Liikmemaksu tasumata jätmisel võib juhatus liikme ühingust välja arvata.

Liikmemaksu õigeaegne tasumine võimaldab Sul osa võtta tõuühingu tööst ja osaleda erinevatel üritustel oluliselt soodsamalt.

Muudatus siss viidud seoses põhikirja muutusega 21.05.2016

Astu liikmeks

Tasu Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu arvelduskontole EE372200221013414776 Swedbank-is ühekordne sisseastumismaks 10 eurot ja aastane liikmemaks 15 eurot.
Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
etEstonian