Kutsikakool – õpetame kutsika tooma

Kutsikakool - õpetame kutsika tooma

Ajakirjast „Golden Ring 2/06“, tekst Tuuli Nurminen- tõlkis Monika Mark

Kõige õppimise alus on hea kontakti loomine ja mõlemapoolne usaldus! Kutsikale kaasasündinud instinkte õieti läbi mängu arendades saavutab kergesti soovitud tulemused! Tuleb meeles pidada, et kutsikaga mängimine ilma eesmärgita on mõttetu.
Koerte mängud on eluks vajaliku õppimine. Igapäevased kontaktimängud õpetavad kutsikat pidama omanikku silmis. On tähtis, et omanik ei võta kontakti vaid annab kutsikale võimaluse seda leida ja siis kiidab selle eest. Koer peab õppima järgima- mitte vastupidi. Kontaktiharjutustest saaks kokku terve omaette artikli, aga kokkuvõtlikult öeldes: ole nii huvitav, et kutsikas ise valibki sind meeldivamaiks kohaks kuhu tulla.

KINDEL ALGUS SÜLEHARJUTUSTEGA
Sülemängu eesmärk on saada kutsika olemine turvaliseks sinu lähedal olles, kuigi tal on saak suus. Kutsikad kannavad vaistlikult kõik leitu „pessa“. See võib olla nende pesakast, boks, lauaalune vms. Istu põrandale, selg vastu seina. Innusta kutsikas jahtima sinu käes olevat dummyt. Kui kutsikas võtab selle suhu, hoia teda õrnalt enda lähedal, luba tal dummy hoida suus, kiida ja imetle kutsikat tema tegevuse pärast, võta seejärel rahulikult dummy tema suust ja ütle „anna“. Lase kutsikal jahtida dummyt sinu selja tagant ja jalgade alt, pane dummy peitu vahepeal kaenla alla- innusta kutsikat nii otsima dummyt. Aitab juba kui kutsikas on saanud 2-3 korda dummy „kinni võtta“.
Lõpeta alati mäng enne kui kutsikas näib tüdinevat, kiida, tõuse üles ja pane dummy ära. Kutsikas, kes ei taha loovutada saaki, on tavaliselt enesekindlam maas, tõuse üles kutsikas süles ja võta otsusekindlalt dummy suust. On mõttetu kulutada aega nn. läbirääkimistele- vii rahulikult ja kindlalt oma tahtmine läbi.

KUTSIKAS, KES EI KANNA
Küsimus võib olla puudulikus instinktis või kutsika liigses alandlikkuses.
Ära suru dummyt vägisi peale! Vaata kuidas käituvad koerad kui neil on midagi väärtuslikku… käitu rahulolevana mägi ise dummyga ja ärata kutsikas uudishimu keeramata temast end eemale.. Mõtle kuidas oled varem käitunud kui kutsikas midagi suus kannab…. võib olla oled kurjustanud ebasoovitud eseme kandmisel ja liiga äkiliselt kutsikalt selle võtnud… See võib kustutada kiirelt kutsika kandmissoovi.
Õpeta kutsikas tooma „saak“ alati sinule ja kiida ja võta talt siis rahulikult see suust. Dummy mahalaskmine ei ole mingi suur probleem. Usalduse ja kindlustunde kasvades kutsikas õpib, et võib tuua oma saagi sinule vägagi lähedale.
Maiustuse andmine ei ole õige- see viib esemete suust pudenemiseni poolel teel. Tähtis on esmalt võtta vastu tulev kutsikas! – peagi saad dummyd kaubapeale. Kui kutsikas tunneb end olevat sülemänguharjutuses juba turvalisena võid veeretada dummy mööda põrandat edasi ja lasta tuua ühe korra, jätka siis veidi süleharjutusi ja pane dummy ära. Kui kutsikas toob dummy kiirelt ja energiliselt võid visata selle ka juba mõne mööblieseme taha, ja lasta kutsikal otsida. Mõne päeva pärast võid viia dummy juba teise tuppa, (kutsikas sülega kaasas) ja saata kutsikas otsima 1-2 korda- mitte rohkem.

ÕUEHARJUTUSTELE SUUNDUMINE
Kui toas on toomine selge siirdutakse alles õues seda tegema!

Kutsika instinktiivne käitumine käsib tuua saak “koju“. Selleks tuleb viia KOOS kutsikaga saak kodust eemale (metsas treenides auto juurest ära). Pane saak maha ja eemaldu koos kutsikaga 7-10 m ja saada ta dummyt tooma. Kui toaetreening on tehtud hästi, siis toob kutsikas saagi (dummy) sulle sülle tagasi. Hoia siis teda süle juures – kiida – imetle kutsikat tema saagiga, võid mängida veidi süleharjutused läbi, kiida ja pane dummy ära.
Selle harjutuse omandades võid minna sammu edasi nii, et paned kutsika istuma hetke ennem tooma saatmist, vaheta ka maastikke dummyga töötamisel. Pea meeles, et korraga õpeta ainult üks uus asi kutsikale! Kutsikas õpib peagi ära selle, et saak tuleb tuua nö. lähtekohta kust dummy visatakse. Kutsika kasvades võib seda treenida alguses rihmaga dummyni ja vabalt tagasi ja lõpuks vabalt kogu harjutuse.
Meelita kutsikat enda juurde- ära keela toomistahet kurja häälega juurde kutsudes! Kui kutsikas ei kuula- korda harjutust rihmas. Rahulikule kutsikale visatakse dummy hoogsalt- erksamale toojale rahulik vise.
Kui ühe dummy toomine sujub juba, vii koos kutsikaga kodust välja kaks dummyt. Instinktide kohaselt toob see sulle esimesena viimasena visatu. Ole ise kahe dummy vahel- et kutsikas ei õpiks ise vahetama- peagi võid sina otsustada kumma dummy lased esimesena tuua. Muuda kaugusi, vähenda nurk 180 kraadist 90-le kraadile. Kahe dummy toomise selgeks saades õpetame juurde kolmanda jne.

RUSIKAREEGILD:
Sinu teha on kutsika õppimine õiges suunas soovitud eesmärkide poole!
Ole süstemaatiline- uus asi ei tohi olla väga palju keerulisem eelnevast õpitust!
Kutsikas ei õpi keelates! See kõrgendab vaid keskendumist valele käitumisele.
Ära nõua, vaid õpeta!
Lase meelde jätta positiivne, lõpeta treening alati hea mälestusega!
Ära kunagi riidle eset suus hoidva kutsikaga!
ILMA KONTAKTITA EI OLE TULEMUST
Heale koostööle luuakse alus juba kutsikaeas. Ka vanema koeraga on võimalik luua kontakti koostööks kuid see nõuab rohkem aega ja kannatlikkust. Järjekindlus on kõige a ja o . Seda meenuta alati enne kui hakkad treenima.
Tee harjutused oma mõtetes ennem läbi kui alustad koeraga treeningut. Mõtle ka valmis, kuidas sa käitud võimalike ebaõnnestumiste korral. Püüa mõistagi käituda ja sooritada harjutusi nii, et läbikukkumisi ei tulekski, sest iga õnnestunud sooritus tugevdab sinu kui koera juhi ja koera vahelist suhet (kontakti).
Tugev kontakt oma koeraga on tähtsaim asi koeraõpetamisel. Kontakti tekkimine sõltub tihti pisiasjadestki. Seda saab treenida ja tugevdada igapäevase elu käigus. Kui kontakti ei ole- siis ei tule midagi õpetamisest välja!!! Retriiverit peetakse üldiselt kergesti koolitatavaks ja koostöötahtelisteks tõuks. Hea vilunud kasvataja tegeleb juba väikeste kutsikatega nõnda palju, et need lausa jõllitavad pesakasti äärde neid vaatama tulnud inimesi ja ootadates suhtlemist.
Sellelt tasemelt saab uus kutsikaomanik juba hakata hõlpsasti looma sidet enda ja kutsika vahel. Kontakti mõistame me mõlemapoolsena. Koera poolt on rohkem teenimine ja käskude täitmine- koera juht juhib tema tegevust, toetab ja suunab, leiab lahenduse olukordadele- ja koer saab nii oma peremehele loota.
Kahjuks pole kõigil inimestel sünniomast annet heaks koerajuhiks olemiseks. Seda on kuigipalju võimalik endas arendada. Kontakti loomiseks ja hoidmiseks peab olema piisavalt aega koeraga koos olemiseks. Teisalt aga- aeg ei korva kvaliteeti. Koeraga koos olles , asju tehes, peab ta õppima julgema teid usaldada!
Kui kontakt näib nõrk olevat- ära õpeta oma koera teiste koerte juures olles! Tähtis on luua ju side sinu ja koera vahele mitte kahe koera vahele. Harjuta koera pidama sinuga sidet- ära tee seda tihedate nimepidi- ja juurdekutsumistega vastupidiseks! Teisalt ei tohi lasta koeral muutuda ka liiga omaette askeldajaks. Eesmärk on saada koer, kes vabalt jalutades käib vahepeal ise peremeest „üle vaatamas“ ja liigub reipalt ees eemaldudes kaugemalegi vahel.

ÄRA JALUTA KOERA ALATI SAMAS KOHAS
Koer võib niimoodi muutuda ükskõikseks ümbruse ja sinu suhtes. Rutiin ei aita kinnistada kontakti. Koostöö tugevdamiseks on parim anda käske ja märguandeid võimalikult vaiksel häälel- vähemärgatavate žestide kaudu jne – see paneb koera enam jälgima sind. Pidev käskluste korrutamine ja nämmutamine nüristavad koera meele peagi ja ta reageerib järjest halvemini.
Kaalu hästi kuna tohiks keelata, kuna olla hoopis tasa ja kuna sekkuda olukorda mingi muu nõksuga, näiteks koera pideva hüüdmise asemel minna juurde ja panna ta rihma otsa. Koostöö seisukohalt on tähtis, et koer ei laseks end häirida kõrvalistest asjadest. Kontakt peab olema sedavõrd tugev, et koer on kõige muu suhte kurt ja pime. Tee harjutusi järjest enam segavate faktorite lähedal. Koer peab olema tööst nii huvitunud, et ei lase end millestki ega kellestki segada. See asjaolu muidugi sõltub palju koera instinktiivse töötahte tugevusest ja olemasolust. Hea koostöötahtega koer toob dummy hoogsalt ja innukalt. Koer peab olema saanud selgeks, et oma juhi juurde minemine on parim maailmas.
Mõne koha pealt arvatakse, et koer vajab pidevat tuge ja innustamist oma juhilt koostöö toimimiseks, motiveerimaks teda ülesandele mida olema talt nõudnud. Tegelikult peaks koer kes on õpetatud alandlikuks ja usaldavaks teenijaks ( teda mitte kuidagi alistamata), olema alati ise koostöövalmis. Selline koer tegutseb hästi koos oma juhiga. Töömotivatsioon säilib kui koer teeb tööd millest ta tunneb olevat kasu ja mida ta teeb oma instinktide kasutades.
Teenimise agarust tuleb koeras kinnistada just siis kui koer võtab ise kontakti… kuid ei maksa ka just igale koera soovile reageerida. Koer peab ka käsu peale lahkuma teie juurest kuigi ta sooviks silitusi- kui te ise ei ole hetkel suhtlemistujus.
Igas olukorras tuleb osata kasutada tervet mõistust kuidas käituda– mis oleks koera suhtes õigem ja mis vale. Kui oled vahel kuuma ilmaga käskinud koeral vägisi kuhugi mudalompi ujuma minna ning koer 5 min pärast juba protestib olukorra vastu- oled läinud liiale. Koer kogeb sinu käitumisest ebaõiglust… Selles kohas ei pruugi koer hiljem enam tulla autostki välja.
Oluline on kontakti säilitamise juures, et koera juht kasutab kindlaid märke, millest koer saab aru mida talt täpselt tahetakse… Vastavalt on ka koeral käitumisel omad žestid ja kehakeel, mida koerajuht peab oskama märgata ja tõlgendada. Ühesõnaga- koostöö sujub parimalt siis kui koer otsib ise kontakti omanikuga. Koer tuleb harjutada ootama peremehelt juhiseid. Samuti peab omanik jälgima kogu aeg koera käitumist. Omanik peab õppima seega oma koera käitumismärkidest aru saama.
Kui koer käitub tavalisest teisiti – veendu et ebatavalise käitumise põhjuseks pole valu- et koer pole näiteks haige… või mõni muu põhjus mis muudab koera töötahet. Koera usaldust saab kergesti võita- kuid veel kergemini võib selle kaotada.

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
etEstonian