Näituseringis

 • Uued näituse eeskirjad hakkasid kehtima alates 01.01.2013.a.

  Vanust määravaks kuupäevaks on näituse päev (st. päev, millal koer osaleb näitusel)

  Sisse on viidud kohustus, et kõik näitusel osalevad koerad, kes on sündinud peale 01.01.2000.a. peavad olema märgistatud, kas ID-tätoveeringu või mikrokiibiga.

  Sertifikaadile (SERT) võistlevad noorte-, ava-, tsempion- ja kasutusklassi koerad. Juuniorklassi koerad võistlevad juunior sertifikaadile (EST JUN SERT).

  Veteranklassi koerad võistlevad Veteran  sertifikaadile (EST Vet SERT)

  Näituseklassid

  Kutsikaklassi vanuserühm on alates 6 elukuust kuni 9 elukuuni.(Kutsikatele hindeid ei anta.Paigutatakse kohtadele)4 kutsikale võib kohtunik määrata” ERIAUHINNA” esimeseks tulnud kutsikas(isane ja emane) , kellele on määratud eriauhind lähevad TP kutsika valikule

  Juuniorklassi on võimalik registreerida koeri alates 9 elukuust kuni 18 elukuuni.

  Veteranklassis  võivad võistelda koerad, kes on vanemad kui 8 aastat.

  Sertifikaadile  saavad võistelda koerad: noorte-, ava-, kasutus- ja tšempioniklassis.

  Noorteklassi on koeri võimalik registreerida alates 15 elukuust kuni 24. elukuuni. Seega on igal koeraomanikul, kelle koer on vanuses 15 kuni 18 kuud, võimalus valida, kas ta registreerib koera juuniorklassi, noorteklassi või avaklassi.

  Avaklassi on koeri võimalik registreerida alates 15 elukuust.

  Kasutusklassi koera registreerimisel, peab koer olema läbinud tõukohase katse, mille kohta tuleb lisada ka vastav tõend registreerimislehele.

  Tšempioniklassis võistlemiseks peab koer omama kas rahvusvahelise tšempioni tiitlit või FCI poolt tunnustatud riigi rahvustšempioni tiitlit, vastavasisuline diplom, tuleb samuti lisada  registreerimislehele.

  Kasvatajaklass  klassis hinnatakse ühe kasvataja või kenneli samatõulist kolmest
  kuni viiest koerast koosneva rühma, kes on pärit vähemalt kahest erinevast
  vanemate kombinatsioonist ning antud näitusel saavutanud vähemalt hinde
  “VÄGA HEA”. Klassis ei saa osaleda kutsikad.

  Järglasteklass klassis hinnatakse isast või emast aretuskoera koos kolme kuni
  viie järglasega, kes on pärit vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning
  antud näitusel saavutanud vähemalt hinde “VÄGA HEA”. Klassis ei saa
  osaleda kutsikad. Aretuskoer ei pea osalema näituse võistlusklassis.

  Paaride võistlus klassis hinnatakse ühele omanikule kuuluvat ning ühe händleri
  poolt esitatavat samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnevat paari.
  Need koerad on sellel näitusel saavutanud vähemalt hinde „VÄGA
  HEA“.Klassis ei saa osaleda kutsikad.

  Beebiklass (4 kuni 6 kuud) – vabatahtlik, vastavalt korraldaja soovile.(Beebikutsikatele hindeid ei anta. Paigutatakse kohtadele) 4-le beebikutsikale võib kohtunik määrata” ERIAUHINNA”, esimeseks tulnud beebikutsikas(isane ja emane) , kellele on määratud eriauhind lähevad TP beebi valikule

  Näitusehinded

          Hinde “SUUREPÄRANE” (SP, punane) võib anda koerale, kes on
  väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Koer on suurepärases füüsilises
  vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning
  oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Koera väljapaistvad tõuomadused
  lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist.
         Hinde “VÄGA HEA” (VH, sinine) võib anda koerale, kes vastab oma
  tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed
  väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda koerale, kes on oma
  tõu väljapaistev esindaja.
         Hinde “HEA” (H, kollane) võib anda koerale, kes vastab oma tõu
  tüübile, kuid kellel on vigu – eeldusel, et neid ei ole varjatud.
         Hinde „RAHULDAV“ (R, roheline) võib anda koerale, kes vastab
  piisavalt oma tõu tüübile, kuid kellel puuduvad tõu üldtunnustatud jooned, või
  kelle füüsiline seisund jätab soovida.

            Hinne “DISKVALIFITSEERITUD” (0, hall) antakse koerale, kes ei
  vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele
  tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või
  hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on
  ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik
  tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse
  koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead.
          Koer, kellele ei saa anda ühtegi ülalmainitud hinnet, saadetakse
  ringist välja märkusega “EI VÕI HINNATA” (EVH, pruun). See määratakse
  koerale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja
  minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end
  kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba
  või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni
  operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis,
  kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud
  koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul).
  Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.
           Tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” (SK, roosa) võib kohtunik
  anda suurepärase hinde saanud koerale, kes on hindamise hetkel üldmulje
  järgi suurepärane ning anatoomialt ja olekult nii veatu, et ta arvatakse
  sertifikaadi vääriliseks.

  Näituse võistluse kohad:

  1 koht – punane lint;

  2 koht – sinine lint;

  3 koht – kollane lint;

  4 koht – roheline lint.