Liitumine

 • Miks liituda tõuühinguga?

  • tõuühingust saad infot kuldsete retriiverite kasvatamise ja aretuse kohta;
  • tõuühingu liikmena on Sul võimalus soodsalt osaleda koolitustel, kursustel, erinäitusel, suvelaagris ja teistel üritustel;
  • tõuühingu liikmena on Sinu koeral võimalus osaleda iga aastasel Eesti kauneima kuldse valimisel (valik toimub Eesti näituste tulemuste põhjal);
  • tõuühing aitab Sul otsida oma koerale sobiva paarilise nii Eestist kui välismaalt;
  • tõuühing vahendab infot oma liikmete kuldse retriiveri kutsikate ja planeeritavate pesakondade kohta;
  • läbi tõuühingu on Sul võimalus kaasa rääkida tõu arengule ja aretuse nõuetele.

  Kuidas liituda?

  1. Saada EKRÜ-le oma liikmeks astumise sooviavaldus.
  2. Tasu Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu arvelduskontole  EE372200221013414776 Swedbank-is  ühekordne sisseastumismaks 10 eurot ja aastane liikmemaks 15 eurot.
  3. EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab EKRÜ juhatus, kes teatab isikule tehtud otsusest 7 päeva jooksul. Liikmelisus tekib isiku EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsuste tegemisest.
  4. Liikmemaksu tasumine toimub kalendriaasta põhiselt, sealhulgas tuleb ka esimese aasta eest (sõltumata liikmeks vastuvõtmise ajast) tasuda liikmemaks terve kalendriaasta eest. Kalendiriaasta liikmemaks tasutakse jooksva aasta 1. veebruariks. Liikmemaksu tasumata jätmisel võib juhatus liikme ühingust välja arvata.

  Liikmemaksu õigeaegne tasumine võimaldab Sul osa võtta tõuühingu tööst ja osaleda erinevatel üritustel oluliselt soodsamalt.

  Muudatus siss viidud seoses pühikirja muutusega 21.05.2016