11.06.2012 Üldkoosolek

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu (EKRÜ) korraline üldkoosolek toimub

11.juunil 2012.a kell 18.00 Tallinnas Tuisu 2a EKL nõupidamiste ruumis

Päevakorraga:

1. 2011. majandusaastaaruande kinnitamine

2. Vaba arutelu

 

Ootame rohket osavõttu.Kui sul pole võimalik osaleda, palun anna enda esindamiseks allkirjastatud volitus ühingu liikmele, kes üldkoosolekul osaleb.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata