17. november korraline üldkoosolek

17. nov 2012 kell 12 toimub Suure-Jaanis Kalev Võitla Linnukoerte Õppeväljakul

http://web.zone.ee/koidutalu/

ÜLDKOOSOLEK koos SÜGISPÄEVAGA

Üldkoosoleku päevakord:

1. juhatuse liikmete tagasikutsumine ja  juhatuse uute liikmete valimine;

2. revidendi  tagasikutsumine ja uue valimine;

3. aretusreeglid, vajadusel aretuskomisjoni loomine

4. vaba arutelu

………………………………………

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;

Kui sul (kui oled EKRÜ liige) ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda palun anna enda esindamiseks allkirjastatud originaalvolikiri ühingu liikmele(põhikiri pr.3.4.2), kes üldkoosolekul osaleb või saada allkirjastatud volikiri postiga Poldri 1-29 Ülenurme Tartu maakond 61714 või   meilile   16.novembriks 2012

Kontrollige palun oma liikmemaksude tasumist/aegumist – http://www.kuldne.ee/yhing/liikmed/

……………………………………..

SÜGISPÄEV:

Näpunäiteid ja õpetus retriiveritev tõukatseks- läbiviijaks K.Alekand ja Kalev Võitla

Ürituse lõppedes kõigile soe tee koos kringliga

Rohket osavõttu soovides- EKRÜ juhatus