Erakorraline üldkoosolek 13.02.2016

EKRÜ juhatus kutsub kokku ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU laupäeval 13.02.2016 kell 13:00 TÜ Botaanikaaia seminariruumis (Lai 38, Tartu).
Alus: EKRÜ põhikirja p.4.3. alusel laekunud liikmete avaldus

Päevakord:

1. EKRTÜ juhatusele umbusalduse avaldamine ja juhatuse tagasikutsumine
2. EKRTÜ juhatuse valimine

Käesolevaga tuletab juhatus meelde, et üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ
liige.
Kõigil kel ei ole võimalust osaleda üldkoosolekul palume edastada
digitaalselt allkirjastatud volitus või toimetada
orginaalallkirjaga volitus toimumis päeval koosoleku juhatajale

NB! Võimalus on külastada tasuta botaanikaaia väljapanekuid!

EKRÜ juhatus