Töö

  • Katsete reeglid:

    Eesti Kennelliidu tšempionitiitlite uue statuudi järgi (01.07.2007) sobivad retriiverile EST V CH tiitli kinnitamiseks järgnevad töökatsed (vähemalt üks neist):

    • PA (vähemalt) III järk – Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine veelindude leidmisel.
    • ML (vähemalt) III järk – Linnukoerte jahiomaduste kindlakstegemine metslindude leidmisel.
    • Retriiverite tõukatse & retriiverite tõukatse dummydega.