Activities

 • SK ehk sõnakuulelikkus

  Sõnakuulelikkus on rahvusvaheline dressuuriala, kus eristatakse nelja raskusastet: alg-, ava, võitja- ning erivõitja klass. Sõnakuulelikkuse võistlustel saavad osaleda koerad, kes on vähemalt 10-kuused.

  SK algklassis peab koer oskama kõrval kõndida, lamada, istuda, seista, juurde tulla, paigal püsida ning ületada madalat barjääri. Kõrgemates klassides lisanduvad eseme toomine, kaugjuhtimine (koerale antakse käsklusi “istu”, “lama” distantsi pealt), kolmest esemest käsu peale õige valimine, juurdetulekul seismine või lamamine ning muud raskemad ülesanded.

  Sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend (kehtivad alates 1.04.2004)

  KK ehk kuulekuskoolitus

  Kuulekuskoolitus on Eesti rahvuslik dressuuri ala. Kuulekuskoolituse eksamitest ja võistlustest võivad osa võtta koerad, kes on saanud 10 kuuseks. Raskusastmeid on kuulekuskoolituses kolm: kõige kergem on esimene aste ja kõige raskem kolmas aste.

  Kuulekuskoolituses hinnatakse koera töötahet, energiat, kontakti omanikuga, püsivust, korrektsust. Kuulekuskoolitus hõlmab nii rihmaga kui rihmata kõrvalkäimist, istumist, lamamist, seismist, juurdetulemist, kohale minekut, eseme toomist (ka üle barjääri), kohal lamamist. Koer ei tohi teises ja kolmandas astmes karta ka stardipüstoli pauku.

  Kuulekuskoolituse eeskirjad (kehtivad alates 1.01.2008)

  BH ehk ühiskonnakõlbulikkuse test

  Koosneb kolmest osast: A-kuulekusosast, B-linnaosast ja C-teooriaeksam (vabatahtlik). A osa koosneb kõrvalkõnnist nii rihmaga kui ilma rihmata; tuleb läbida inimgrupp; paugukatse; liikumiselt käsklus „istu”; lamamine ja juurdetulek. B osa eesmärgiks on selgitada välja koera suhtumine inimestesse ja teistesse loomadesse ning tema kindlus ümbritseva suhtes.

  Vaadatakse koera suhtumist inimrühma, jalgratturisse, autodesse, jooksjatesse, rulluisutajatesse, teistesse koertesse ja liikluse keskele üksijäetud koera käitumist. Osalevate koerte vanuse alampiiriks on 12 kuud.

  BH eeskirjad (kehtivad alates 29.03.2003)

  AD ehk vastupidavuskatse

  Vastupidavuskatse eesmärk on kontrollida, kas katset läbiv koer on võimeline ettenähtud määral füüsilist koormust taluma ilmutamata sealjuures märkimisväärseid väsimuse tundemärke. Koera kehaehitust arvestades on koormusetaluvuse kontrollimise ainus võimalus jooksukatse. Antud allüür koormab nii siseorganeid, eelkõige südant ja kopse, kui ka liikumisaparaati. Samas ilmnevad ka teised koera omadused – temperament ja visadus.

  20 km pikkune distants läbitakse kiirusel 12-15 km tunnis. Peale 8 km läbimist tehakse 15-minutiline paus. Üleväsinud koer eemaldatakse katselt. Peale pausi tuleb läbida järgmised 7 km ja teha seejärel järgmine 20-minutine paus. Jooksudistantsi lõppedes peavad koerajuhid sooritama koeraga kõrvalkõnni (IPO 1. astme kõrvalkõnd inimrühmata).  Katsel võivad osaleda koerad, kes on vähemalt 16-kuused, kuid mitte vanemad kui 6 aastat.

  AD eeskirjad .doc (kehtivad alates 10.02.2005)

  GR iseloomutest (soome keeles)

  Golden Ringi iseloomutestis hinnatavad omadused:

  1. Juurdepääsetavus
  2. Liikumistahe/mängulisus (võitlustahe)
  3. Toomistahe
  4. Temperament
  5. Kõvadus (tagasitulekuvõime)
  6. Tegutsemistahe
  7. Närvikava
  8. Teravus/kaitsetahe
  9. Paugukartlikkus

  Agility

  Agility on rahvusvaheline dressuuriala, kus on äärmiselt tähtis koera ja omaniku vaheline koostöö. See spordiala koosneb hüppetakistustest (müür, aed, rõngas, laud ja pikkushüpe), kontaktesemetest (A-takistus, poom ja kiik), läbitavatest takistustest (tunnel ja kott) ja osavustakistustest (kepid).

  Võistlusrada on 100-200 m pikk ning sisaldab 12-20 takistust. Takistused tuleb läbida ette antud aja piires ja kindlas järjekorras. Rajal tehtud vigade eest antakse karistuspunkte. Võistlustulemuse hinne saadakse vastavalt vigade arvule (“suurepärane”, “väga hea”, “hea” või “hinnet ei anta”).

  Agility eeskirjad (kehtivad alates 14.04.2007)

  Agilityklubi

  Agilityklubi tegevuse eesmärgiks on propageerida ja ühendada kõik aktiivsest koeraspordist lugupidavad ja sellega tegelevad isikud, nii asjaarmastajad kui professionaalid, et aidata kaasa agility levikule Eestis.

  Agilityklubi pakub sellealast koolitust ja treeninguid, samuti organiseerib agilityvõistlusi, eksameid ja esinemisi. Klubi  kodulehel on väljas nii kõik klubi tegemistega seonduv kui ka Eestis toimunud agilityvõistluste/eksamite tulemused ja Eesti agilitykoerte profiilid, samuti on võimalik leida agilitykalendrist infot toimuvate võistluste, eksamite ja koolituste kohta. www.agility.ee
  Email:
  Info: +372 5 105 508 Piret.

  Eesti Päästekoerte Ühing

  Eesti Päästekoerte Ühing loodi 29. jaanuaril 2006 a. 7 päästekoerandusega tegeleva inimese poolt Tartumaal. Ühingu loomise eesmärgiks oli koondada Eestis siiani üksikult omal käel töötavad päästekoertejuhid ja alast huvituvad inimesed selleks, et paremini organiseerida päästega tegelevate inimeste koolitust ning informatsiooni levikut nende inimeste hulgas. Nende töö on keskendunud koerte koolitamisele maastikul kadumaläinud elus inimeste otsimisele ning varemetes rusude alla jäänud inimeste asukoha paikapanemisele.

  Eesti Päästekoerte Ühing ei ole eliitklubi inimestele, kellel on juba väljaõppinud koerad, vaid üks nende eesmärke on tutvustada tavalistele koeraomanikele uut ja huvitavat ala- inimeste otsimist ja päästmist- mida koeraga on võimalik harrastada. Seega ootab Eesti Päästekoerte Ühing kõiki huvilisi endaga liituma ning innustab päästega tegelema koeraomanikke kõikjal Eestis.

  Ühingu tegemiste kohta jagab informatsiooni interneti kodulehekülg www.paastekoerad.eee, samuti on võimalik infot saada aadressil 

  Eesti Rakendisportlaste Liit

  Eesti Rakendisportlaste Liit on koerte rakendisporti arendav, propageeriv ja koordineeriv ühendus. Tegevuse eesmärgiks on propageerida terve keha ja vaimu eetilisi väärtusi ning ausa spordi põhimõtteid. Kodulehekülg: www.rakendisport.ee

  Rakendispordi alad:

  • Kelguvedu
  • Rakendisuusatamine
  • Suusatajavedu
  • Käruvedu
  • Jalgrattavedu
  • Koerakross

  Veel harrastusi:

  Koerte koolitusteemalisi interneti kodulehekülgi: