Terms

 • Vaata: kuldse retriiveri aretuseeskiri.

  Pesakondade registreerimise aluseks Eesti Kennelliidus on Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu (EKRÜ) aretuse erinõuded kuldse retriiveri tõugu koertele. EKRÜ aretusnõuded on kohustuslikud kõigile kuldsetele retriiveritele pesakondade registreerimisel. Aretusnõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

  Kuldsete retriiverite aretusnõuded:

  19.8. Kinnitada EKL registrimääruse lisana alljärgnevad kuldsete retriiverite erinõuded:

  19.8.1. puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus A, B või C;

  19.8.2. küünarliigeste düsplaasiauuringu tulemus 0 või 1;

  19.8.3. silmauuring tulemusega “puhas”, ei esine PRA , HC, RD tunnuseid. Silmauuringu tulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui kaks aastat.

  19.8.4 Uuringute teostamise päeval peab koer olema vähemalt 12 kuune. Uuring peab olema teostatud ja ametlikult kinnitatud FCI poolt tunnustatud riigi usaldusarsti poolt enne paaritust.

  19.8.5. mõlemal vanemal kaks näitusehinnet vähemalt “väga hea”.

  19.8.7. Aretuserinõuded jõustuvad 01.01.2009 ning kehtivad kuni 31.12.2014, kinnitatud EKL Volinike Kogus 30.11.2008