21.05.2016 – Üldkoosolek

EKRÜ juhatuse otsusega kutsutakse 21.05.2016 kell 13.30 kokku Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu üldkoosolek Toimumiskoht: Tartu, Riia 215, Kantri hotell (www.kantri.ee)

PÄEVAKORRAGA:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

2. Põhikiri (Hetkel kehtiv põhikiri (koos muutmist vajavate kommentaaridega juristilt). Uue põhikirja projekt))

3. Revidendi valimine

4. Aretusnõuded

5. Vaba mikrofon

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;

Kui sul ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda palun anna enda esindamiseks allkirjastatud originaalvolikiri ühingu liikmele(põhikiri pr.3.4.2), kes üldkoosolekul osaleb või saada digiallkirjastatud volikiri meilile 20-ks maiks k.a.

Liikmete nimekiri – http://www.kuldne.ee/yhing/liikmed/

NB! Samas kell 11.00 toimub SEMINAR – Mis teeb koerast teraapiakoera?

28. september 2013 – Üldkoosolek koos sügispiknikuga

Koht: Mägede lõkkekoht, Albu vald, Järvamaa

kell 12

ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:

1. Aretusreeglid
2. Liikmemaksu ja sisseastumismaksude suurused ja üleminek aastapõhisele arvestusele
3. Põhikirja muutmine
    – punkti 3.3 muutmine
    – punkti 4.1 muutmine
4. Vaba vestlus, ettepanekud juhatusele
 
 
Peale üldkooslekud plaanis sügispiknik ja väike matk koos koertega sügiseses Kõrvemaal. Puud ja lõkkeasemed on olemas kohapeal. Vajadusel võib oma grilltarvikud ja suupisted ka kaasa võtta.

Täpsema asukoha info leiate: http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1564